Влаковете между Пловдив и Бургас стават по-бързи

Времето за пътуване с влак от Пловдив до Бургас ще се намали с 40 минути. Това е една от целите на проекта за рехабилитация на жп линията. Днес правителството даде съгласието си Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. да подпише договор с Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Проектът се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, като общата му стойност е малко над 800 млн. лева, а отпуснатите европейски средства са приблизително 500 млн. лева. С правителственото решение става възможно стартирането на дейностите по изграждане и рехабилитация на няколко железопътни отсечки между Пловдив и Бургас до окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия.

Целта е повишаване на безопасността на жп транспорта и скоростта за движение на влаковете до 160 км/ч.

Дискусиите са закрити за тази страница