Вера Йоурова дискутира с граждани в София проблемите с насилието над жените

На 30 април (понеделник) от 14:30ч в Дома на Европа в София (ул. „Г. С. Раковски“ 124) ще се проведе публичен дебат с Вера Йоурова, комисар по правосъдието, защитата на потребителите и равнопоставеността между половете.

Темата на гражданския диалог е „Насилието над жените: отговорът на ЕС“.

Предварителната регистрация в интернет е задължителна на следния линк , който ще бъде достъпен до 12:00 часа на 29 април 2018 г. Регистрационната форма ще остане отворена до достигане капацитета на залата.

С оглед засилените мерки за сигурност, молим всички гости да бъдат пред залата не по-късно от 14:00 ч. за регистрация и проверка за сигурност, както и да носят със себе си документ за самоличност.

Дискусиите са закрити за тази страница