Бюлетините за евровота ще бъдат изработени в печатницата на БНБ

Бюлетините за гласуване на евровота на 26-и май ще бъдат изработени в печатницата на БНБ, като тя може да ползва и други печатници, реши Централната избирателна комисия. 

Районните комисии ще одобряват тиражите на бюлетините. 

ЦИК може по всяко време да извършва проверки, включително при предаването и транспортирането, както и на място в печатницата. 

Унищожаването на бракуваните бюлетини ще става след проверка на място, за което се съставят протоколи.

Дискусиите са закрити за тази страница