"Българската коледа" променя двъжението в центъра на София

От 12:00 часа до приключване на мероприятието на 25.12.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на гостите на благотворителния концерт, както следва:

  • на ул. „Иван Вазов“ между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Кузман Шапкарев“;
  • на ул. „Славянска“ между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Георги Бенковски“;
  • на ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“;

От 19:00 часа до приключване на мероприятието на 25.12.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, само по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, както следва:

  • на ул. „Иван Вазов“ между ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Кузман Шапкарев“;
  • на ул. „Славянска“ между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Георги Бенковски“;
  • на ул. „Георги Бенковски“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“;

„Център за градска мобилност” ЕАД ще осигури специализиран автомобил за принудително преместване на паркирани в нарушение автомобили, само по нареждане на отдел „Пътна полиция” при СДВР, за времето и мястото посочени по-горе, съгласно чл.171, т.5 от Закона за движението по пътищата.

Дискусиите са закрити за тази страница