България – на първите места по жени на ръководни позиции

Все повече жени заемат ръководни позиции. Над една трета от ръководителите в Европа са представители на нежния пол.

България е сред лидерите по този показател.

В четвъртък София е домакин международната конференция „Жените в бизнеса“.

Все повече се повишава и приносът на нежната част от обществото в семейния бюджет. В половината от семействата приходът на мъжете и жените е вече е равен, а цели 27 процента от домакинствата се оглавени от жени.  

Дискусиите са закрити за тази страница