България в следващите 5 години: Заплатите скачат с 40%, БВП расте, но демографската криза продължава

Доста положителни са икономическите прогнози за България за следващите няколко години. Това показват статистически данни, изнесени от statista, които обхващат периода между 2014 и 2024 г.

Очакванията са БВП на малката европейска страна да се повишава равномерно в следващите 4-5 години, като към 2019 г. той е изчислен да достигне до 67 млрд. долара или с 2 млрд. повече спрямо 2018 г. Прогнозите за следващите 5 години пък са изключително радващи, като от statista, предполагат значителен ръст от 3 до 5 млрд. годишно, достигайки до 91.56 млрд. долара през 2024 г. Припомняме, че БВП е важен индикатор за иконимическото състояние на държавите, който показва общата стойност на всички услуги и стоки, произведени за година в страната. 

По отношение на БВП на глава от населението – друг важен индикатор, който демонстрира произведената обща стойност от всеки жител – картинката е очаквано подобна. От очаквани 9619 долара средно на година през 2019 г., ръстът по този критерий ще достигне до 13 533 долара годишно средно на човек. Това на практика означва, че би следвало средните работни заплати в страната да скочат с близо 40 процента в рамките на 5 години. По последни данни от Националния статистически институт СРЗ в страната за първото тримесечие на тази година възлиза на 1208 лв. или 675 долара, а това значи, че очакванията за следващите 5 години са тези суми да нарастнат до съответно 1691 лв. или 944.8 долара.

В същото време правителството на България е похарчило за 2019 г.  37% от брутния си вътрешен продукт за различни инвестиции, подобряващи условията на живот и качеството на услуги в страната. Прогнозите са тази сума постепенно да намля с близо половин процент на година, достигайки до 34.6% през 2024 г.

До тук обаче свършват добрите новини. Според информацията на statista, демографската криза в страната ще продължи да се задълбочава. След като през 2019 г. официално населението на България падна под 7 млрд. души, тенденцията е да губим средно по 0.5% от хората в България всяка година – казано с други думи, населението на страната спада годишно с около 35 хил. души. Прогнозите за 2024 г. са то да достигне до 6.77 млн. души, които обаче ще получават по-високи средни заплати и ще имат по-голяма производителност.

Дискусиите са закрити за тази страница