БЕХ тегли нов облигационен заем за 1 млрд. лв.

БЕХ тегли нов заем за 1 млрд. лева. Днес, в резултат на проведена процедура за избор на инвестиционен консултант по сделка за емитиране на облигационна емисия от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ), БЕХ подписа договор със Citigroup Global Markets Limited (CGML) и „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД (ПФБК) в качеството им, респективно, на водещ мениджър и ко-мениджър. В процедурата участваха седем кандидата.

CGML и ПФБК ще съдействат на БЕХ за емитирането на облигации на Ирландската фондова борса и на Българската фондова борса (двойно листване) за рефинансиране на падежиращата през ноември 2018г. облигационна емисия на дружеството в размер на 500 млн. евро. С оглед оптимизиране на лихвените разходи за дружеството, консултантите ще организират провеждането на процедура за по-ранното обратно изкупуване (tender offer) на съществуващите облигации на БЕХ, пласирани през 2013 г. и 2016 г.

Дискусиите са закрити за тази страница