Безработицата в България продължава да се топи

Безработицата в България продължава да спада и през март на месечна база, достигайки 5,2%. Това е най-ниското равнище от поне декември 2008 г., като единствено през октомври и ноември същата година то е било под тази стойност – съответно от 5,1% и 5,0%. Това сочат последните сезонно изгладени данни на Евростат, публикувани в сряда.

На годишна база се вижда дори по-сериозно понижение, като през март 2017 г. безработицата е била на ниво от 6,4%, или с 1,2 пр.п. по-висока. Безработните у нас през третия месец на годишната са били общо 179 хил. души, или с цели 33 хил. души по-малко в сравнение с март 2018 г. и с 4 хил. по-малко на месечна база.

Нивото на младежка безработица в страната също продължава да спада, достигайки 10,4%. За сравнение, това е само с 0,1 пр.п. по-малко от данните за февруари тази година, но с 3,1 пр.п. под стойността за същия период на миналата година. Общо 19 хил. младежи на възраст до 25 са били без работа през третия месеца на годината.

Безработицата в Европейския съюз (ЕС) като цяло остава без промяна през март на месечна база на ниво от 7,1%. На годишна база обаче се отчита понижение спрямо 7,9% през март 2017 г., което е разлика от 0,8 пр.п. Това е най-ниското ниво на безработица от септември 2008 г. Безработните в региона през третия месец на годината са били общо 17,481 млн. души.

Дискусиите са закрити за тази страница