Авария почти спря новата пречиствателна станция на Кърджали

Авария възникна на пречиствателната станция за отпадните води на Кърджали. Заради техническа повреда 3 от 6-те ускорители не работят. А местното ВиК няма пари за нови, предаде БГНЕС.

Заради аварийната ситуация днес областният управител Никола Чанев свика работна среща, която приключи с добри намерения. „Надявам се да намерим бързо решение, което да предотврати спирането на пречиствателната станция и сериозни екологични последици. Всяка от страните по договора за изпълнение следва да спази поетите ангажименти, съгласно българското законодателство“, подчерта той. В противен случай спорът може да бъде отнесен в съда.

Съоръжението бе изградено в рамките на проекта „Воден цикъл“, собственик е община Кърджали, а от 2 години и половина за експлоатацията му отговаря ВиК. Директорът на водното дружество Славчо Славков заяви, че в условията на обилни валежи и високи входни нива на водата станцията функционира само с един биобасейн и всеки момент може напълно да излезе от строя. Той допълни, че въпросът многократно е поставян пред общинската управа и българската фирма – доставчик „Биогест интернешънъл“ ЕООД, но до момента решение няма. Оборудването е произведено от немската фирма „Инвент АГ“, която твърди, че гаранционният срок на машините е изтекъл и ускорителите могат да бъдат подменени само срещу заплащане. ВиК обаче не разполага с такива средства – цената на един ускорител е 60 000 лева.

Пречиствателната станция за отпадни води е част от Интегрирания воден проект на Кърджали и е на стойност 25 500 000 лева. Инвестицията за целия проект е в размер на 70 млн. лева, финансирането е от оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Европейският кохезионен фонд осигури 54 296 782 лева, националното съфинансиране бе с близо 14 млн. лв., а община Кърджали участва с малко над 2 млн. лева. Проектът мина през 10-годишни проблеми, първоначално трябваше да се строи по програма ИСПА. Договорът бе подписан на 18 януари 2013 г. със срок на изпълнение 18 месеца, но изпълнението се сблъска с проблеми, този път с пътното трасе, поради което сроковете бяха удължени.

Така на 10 септември 2015 г. министърката на околната среда и водите Ивелина Василева тържествено преряза лентата на вече готовата станция. Според ръководителя на проекта инж. Митко Синабов ефектът от цялото съоръжение е предимно екологичен, тъй като благодарение на него заустването в река Арда гарантира чистота на повърхностните и подпочвените води. Освен това отпада и проблемът със замърсяванията на язовир „Студен кладенец“, а оттам и напрежението с Турция и Гърция, където реките Арда, Тунджа и Марица се събират. При наличието на възникналата авария с ускорителите и липсата на финансови средства за закупуването на нови обаче екологичното бъдеще е неясно.

Дискусиите са закрити за тази страница