Абонатните станции на EVN Топлофикация регулират автоматично силата на парното при повишаване на външните температури

С оглед на очакваното понижение на средноденонощните температури след Великденските празници, компанията продължава да поддържа топлоподаването към своите клиенти Във връзка с повишените в последните дни външни температури в Пловдив EVN Топлофикация уведомява, че всички абонатни станции на дружеството имат монтирани датчици за външна температура, които автоматично преустановяват топлоподаването, когато температурата се повиши над нормативно приетите температури. Съответно при понижение на външната температура (през нощта) топлоподаването за всяка една абонатна станция се възстановява автоматично с цел осигуряване на максимален комфорт на клиентите. Системата е особено ефективна в преходните сезони, когато често в рамките на един ден има големи температурни разлики и е необходимо да се осигури гъвкавост на топлоснабдяването.

EVN Топлофикация е в готовност за цялостно спиране на отоплителния сезон в Пловдив, веднага след като бъдат изпълнени нормативните изисквания за това – три последователни дни със средноденонощна температура над +12 градуса и прогноза за трайно затопляне на времето. Към момента все още тези условия в Пловдив не са налице, предвид очаквано понижение на средноденонощните температури след Великденските празници. Дружеството извършва постоянен мониторинг на денонощните температури в Пловдив.

При желание всяка сграда етажна собственост може да заяви предсрочно спиране на топлоподаването към нея. Това става с решение на собствениците, което се предоставя в дружеството.

Дискусиите са закрити за тази страница